Hvordan står det til med makroalgene på Val?

Alger er havets planter og driver store deler av fotosyntesen i havet. Det kanskje mange ikke vet, er at alger finnes i både hudkrem, mat og dyrefôr. Alger kan bli en svært viktig næring for fremtiden, både når det gjelder mat og som f.eks. bioetanol. Val har hatt dyrking av både Butare og Sukkertare i løpet av de siste årene. I år prøver vi igjen med arten Sukkertare, og vi håper på god vekst!

I begynnelsen av februar startet vi å jobbe med algene som vi fikk sendt i fra SES (Seaweed Energy Solutions) utenfor Trondheim. Algene skulle settes ut på anlegget ved Torlandsøya, men før det, måtte de snurres på større tau for å få bedre feste når de vokser. Det som er vanskelig med plantene, er at plantene må snurres for hånd, dette er tidkrevende og plantene må da være over vann, noe de ikke trives så godt med i lengden. Derfor må en være effektive, men samtidig forsiktig, da plantene er veldig skjøre og faller lett av.

Elevene som har faget Marine Arter på vg2 fikk ta stor del i dette prosjektet. De startet med å snurre sporene (plantene) på ca. 5 meter lange tau. Deretter ble de lagt i sjøvann før de skulle fraktes ut til anlegget. Dette er en bra erfaring for elevene som de kan ta med seg i framtiden, ikke mange elever har muligheten til å jobbe med alger på den måten disse elevene har. Elevene hadde tidligere vært med til SES og sett hvordan sporene ble dyrket, og nå fikk de ta del i selve utsette.

Hva synes elevene selv?

Gunnar

Hvordan synes du det var å jobbe med alger?

  • Synes det var veldig fint å få jobbe med algene. Det er veldig greit å kunne være ute å ha mye praksis. Når det gjelder fremtiden, kan jeg godt se for meg å jobbe med alger.

Marte og Thina

Hvordan synes dere det er å jobbe med alger?

  • Synes det er spennende og lærerikt å få være med. Det er mye praksis og vi får lære hvordan algene skal behandles.

Hva har dere lært av å være med på dette?

  • Vi har lært masse om utsett av alger, og hvordan man driver oppdrett av alger.

Er dette noe dere kunne tenke dere å jobbe med i fremtiden?

  • Litt usikker, men synes det er morsomt å jobbe med alger. Og fremtiden ligger vel i havet, så det er jo artig å følge med på hvordan de kommer på nye ting!

Tor Håkon og Håkon

Hvordan synes dere det er å jobbe med alger?

  • Jeg synes det er spennende å lære om forskjellige alger

Hva har dere lært av å være med på dette?

  • Jeg har lært masse om forskjellige alger, hvordan de ulike stadiene utvikler seg og forskjellige produksjonsmetoder.

Er dette noe dere kunne tenke dere å jobbe med i fremtiden?

  • Tor Håkon: Kanskje, dette er jo en næring som er under stor utvikling. Dette kan være en mulig jobb i fremtiden.
  • Håkon: Jeg kunne gjerne ha tenkt meg å jobbe med alger, men det kommer an på hvordan framtiden for alger blir.