Ledig stilling

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en privat skole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 135 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Vi har Vg2 og Vg3 landbruk, samt fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.
  • Gras- og kornproduksjon på ca 750 daa.
  • Våre husdyrproduksjoner er melkeproduksjon, ammeku, kombinert griseproduksjon og sau.
  • Skolen har nytt fjøs for storfe og sau.
  • Melkekvoten er i underkant av 400 tonn og det er fullt påsett, samt en ammekubesetning.
  • Det er ca åtte personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i landbruk ved skolen.

Vår fjøsmester i ku-fjøset slutter i mai ved skolen for å overta egen gård.
Vi søker derfor nå etter:

Fjøsmester ku

Hovedoppgaven er å ha ansvaret for daglig planlegging og drift av kjøtt- og melkeproduksjonen.
Skolen ønsker å ha god drift i fjøset. Den som tilsettes er en del av landbruksteamet, som sammen må løse oppgavene på gården. Det vil si å delta i helgeavløsning og bidra ute i onner og ellers der det er naturlig gjennom året. Videre må den som får stillingen være med og legge til rette for undervisning og ha med seg elever som en del av arbeidet. Undervisning innen landbruksfag kan også være aktuelt.

Vi søker en kandidat som har erfaring og interesse for landbruk. Du har gjerne høyere landbruksutdannelse, men fagskole eller agronom er også interessant. Erfaring med fjøsarbeid og drift er en forutsetning. Det samme er førerkort for traktor. Selvstendighet, samarbeidsevner og ordenssans er viktig. Den som tilsettes må jobbe i nært samarbeid med de andre på avdelingen og ellers på skolen. Det må regnes med noe sosialpedagogisk arbeid.

Søknadsfrist er 10. februar.
Tiltredelse 1. april eller senere etter avtale.
Lønn etter avtale.
Skolen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjons­samband som eier skolen. Den som ansettes bør dele skolens kristne livssyn og kunne fremme formålet. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4.

Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Knut Aarsland, tlf 901 05 095, eller kaarsland@val.vgs.no. Alternativt rektor Kjartan Åsebø, tlf 979 76 075 eller kaasebo@val.vgs.no

Søknad sendes til Val videregående skole, 7970 Kolvereid eller på e-post til post@val.vgs.no.
Se ellers www.val.vgs.no for informasjon om stillinger ved skolen.