Val FoU skal lede forskningsprosjekt på bærekraftig sameksistens

NYN (Næring i Ytre Namdal IKS) står bak prosjektet som har fått innvilget støtte fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Forskningsprosjekt kan gjøre Ytre Namdal til en foregangsregion for effektiv og bærekraftig bruk av kystsonen. I prosjektet samarbeider NYN med Val FoU AS, Møreforskning Ålesund AS, MSD Animal Health Norge AS, SinkabergHansen AS og Ove Morten Hagen. Forprosjektet skal først og fremst se på sameksistens mellom tradisjonelt fiske, dagens havbruk og mulig utnyttelse av nye marine arter.

Les mer på NYN sin hjemmeside:

http://nyn.no/2016/12/ytre-namdal-er-pa-vei-mot-3-dimensjonale-arealplaner/