Besøk av Bolivia misjonær

Fra torsdag til søndag i sist uke hadde vi besøk av Boliviamisjonær Kjell Aardahl.

Han er en veldig engasjert og frimodig vestlending med mange ord. 20 år i sør-amerika har satt spor i Kjell sitt hjerte og virkemåte.

På Val har Kjell vært med i undervisningen til VG1-elevene i kr.dom hvor han snakket om misjon og det å være misjonær. Her ble det fortalt historier, vist filmer og diverse klær og gjenstander fra andre siden av kloden. Kjell er også en kløpper på Charango (en type gitar) hvor han frimodig spiller og synger sanger både på norsk og spansk. En sang som mange forbinder med Kjell er sangen: «Solamente en Cristo, solamente en El» – (Bare i Kristus, bare i han). 

Han hadde og bibelmøtet på torsdag og søndagen i tillegg morgensamlingen på fredagen.

Kjell er ingen beskjeden mann og han var å finne stortsett over alt. Det blir ikke taust når Kjell setter seg ned ved matbordet i matsalen eller når han henger over «kiosken» i dagligstuen.

Takk Kjell for dagene da var med oss på Val.