Hospitering

I løpet av hvert år er det mange 9-ende og 10-ende klassinger som er innom Val på hospitering. Å være på hospitering vil normaltsett si å være på Val i to dager og få oppleve hvordan det er å leve og bo på Val.

I løpet av ett år er det åtte uker med hospitering, fire på høsten og fire etter jul. Dette året hadde vi også sett av to dager i november hvor det kom 26 stk fra lokalområdet som fikk ett eget opplegg.

Vi er enda ikke sikre på hvor mange elever som kommer innom i år, men i fjor var det 115 stk som var på hospitering. Disse kommer stortsett fra Nord-Trøndelag og sør i Nordland. I år har vi hatt svært mange fra Namsos innom.

Det er alltid spennende å se effekten av dette opplegget. Mange setter stor pris på å få komme og se hvordan vi har det på Val, vi opplever og at mange av disse sender inn søknad og begynner hos oss. Det som også er kjekt å se er hvordan våre elever tar imot besøkene, enten det er snakk om hospitanter eller leirdeltakere.

Både ansatte og Val-elever stiller til disposisjon for hospitantopplegget.