VFL – Planleggingsdag

I løpet av et skoleår skal lærerne ha 6 planleggingsdager. På torsdag gjennomførte vi den tredje. Temaet var Læreplan og vurdering. Alle lærerne er i år med på en felles skolering innen vurdering og læring (VFL). Studiet er nettbasert og vi jobber sammen i klasselærerråd med filmer, refleksjoner og oppgaver. Gjennom 8 moduler håper vi å få økt kunnskap om vurdering for læring og gjennomføre en kollektive vurderingspraksis.

På torsdag øvde vi på å lage oppgaver som omhandler flere læreplanmål. Vi så på hovedfokuset i læreplanene og diskuterte undervisningsopplegg. Kjøkkenet bidrog med deilig servering.