Nord-Norge teamet på besøk

Hver høst og vår får vi på Val besøk av Nord-Norge teamet.

Dette er et team som består av fire elever som er utsendinger fra Bibelskolen Fjellheim i Tromsø. To gutter og to jenter som gikk på bibelskolen sist skoleår og har dette som et bibelskoleår nummer to hvor hovedfokuset er praksis. I løpet av ukene som teamet er på Val er de primært med på det kristne arbeidet, men de er og å se i skoletimer og andre aktiviteter på kveldstid.

Årets team består av: Torstein Mangelrød, Simon, Helene Kallevik, Hanna Skjæveland og Simon Bargård Otterå. Med teamet er også Endre Stene og Jon Kjetil Gagnalt. Disse to sistnevnte er med som talere på bibelmøtene som er hver kveld.

Veldig hyggelig å ha besøk av dere!