Forsøksaktivitet på Val

I oppdrettsnæringen er det mange ulike muligheter og oppgaver, også utenom den kommersielle driften av et oppdrettsanlegg. Gjennom forsøksvirksomheten som foregår på Val kan elevene få å se og lære mer om noen av disse mulighetene. Pharmaq AS har en FoU-konsesjon på laks som driftes her på Val. Gjennom denne konsesjonen gjennomføres det jevnlige forsøk på Hindholmen, en av Val VGS sine sjølokaliteter.

I går fikk to av elevene på VG2 akva være med da Pharmaq var på besøk for å følge opp og ta prøver av forsøksfisken. Elevene fikk være med på å hente inn fisk, gjennomføre behandlinger, sortere og registrere fisken i ulike merkegrupper. Det ble også utført og protokollført ulike observasjoner og registreringer på fisken.

En lærerik dag på sjøen, for elever, ansatte og næringslivet 🙂