Prosjektgruppa samlet i Dun Laoghaire, Dublin

Forrige uke var det prosjektmøte i det nye Erasmus+-prosjektet SUSSWATER (Sustainable use of water based resources). Dette er et partnerskapsprosjekt med skoler fra Irland, Sverige og England i tillegg til Val vgs. Val skal lede prosjektet, som skal gå helt fram til sommeren 2019. Målsettingen med prosjektet er å lære av hverandre når det gjelder undervisningsmetodikk innen praktiske øvelser, utvide vårt internasjonale nettverk og få oppdatert kunnskap om hvordan ressursene i sjø og ferskvann forvaltes og brukes både i Norge og andre land.

Gjennom fire ukes-samlinger (en i hvert land) skal elever og lærere møtes og jobbe med ulike problemstillinger knyttet til vann. Den første samlingen i prosjektet blir i Sverige (nærmere bestemt Hudiksvall) i april neste år. Prosjektet er retta mot elevgrupper i opplæringsløp innen naturbruk og marinøkologi, og for Val sin del vil det i utgangspunktet være elever på SF (Studieforberedende).