Hjertelig velkommen til Val videregående skole på foreldredag 5.november!

Lørdag 5. november inviterer vi til foreldredag på Val videregående skole.
Vi ønsker å møte dere som er foreldre / foresatte for å ha samtaler om elevens
skolesituasjon og forholdet mellom hjem og skole.

Ved påmelding vil dere vil bli satt opp med en samtale med basislærer. Dersom
dere ønsker samtale med andre på skolen, som rådgiver, sosiallærer, inspektør,
rektor, internatleder eller andre, så send gjerne en epost til skolen med deres
ønske om samtale.

I løpet av dagen blir det en felles samling i auditoriet og egne klassemøter for
vg1 og vg2. Misjonsprosjektet selger lodd til basar som trekkes under
middagen. Lodd kan kjøpes med kontant eller med kort.

Foreldredagen er lagt inn som obligatorisk skoledag for elevene. Rammene for
dagen er at vi har frokost fra kl 08.00, og starter opp med undervisning fra kl
08.30-11.30. Dersom det er aktuelt for dere med samtale i dette tidspunktet vil
eleven få være med.

Program for dagen: 
08.00 – 08.30 Frokost
08.30 – 11.30 Undervisning. Mulighet for samtaler med basislærer.
11.30 – 12.30 Lunsj i matsalen
12.30 Fellessamling i Auditoriet
13.30 Klassesamlinger vg1og vg2
14.00 Samtaler med basislærer/andre
16.00 Middag i matsalen /Trekking av gevinster.

Skolen har få ledige rom for overnatting, men det er mulighet til å overnatte på
elevens rom så sant det er plass til det. Det kan også være mulig å ta inn på
Kolvereid Familiecamping eller hotell på Kolvereid eller Rørvik.

Vi håper at mange kommer til en hyggelig dag på Val videregående skole!
Vi ber om at alle som har tenkt å komme, melder seg via post@val.vgs.no eller
via telefon til 74389000, senest 1. november.

Tid og sted for elevsamtale med kontaktlærer vil dere få på SMS dagen før.

Du/dere er hjertelig velkommen!

Med hilsen for alle ansatte på Val videregående skole,
Kjartan Åsebø, rektor