Hvorfor kaster du mat?

Elevene ved Vg3-studieforberedende har i det siste satt fokus på hvor mye mat som kastes av elever og ansatte på Val etter måltidene frokost, lunsj, middag og kvelds.

Noen av spørsmålene som blir tatt opp er

  • Hvorfor kaster du mat?
  • Hvor mye mat spiser du?
  • Hvor mye mat kaster du?
  • Hvordan skader du jorden?
  • Hvor sulten er du egentlig?

I løpet av 7 dager i uke 36 og 37 har elevene funnet frem til disse tallene.

Dag Kg Dag Kg
Fredag 15,5 Tirsdag 15
Lørdag 2,5 Onsdag 14
Søndag 15 Torsdag 11
Mandag 9 Sum 82

En sum som utgjør 82 kg og som gir et gjennomsnitt på 11,7 hver dag.

Til ettertanke! Dette er tall som kun gjelder hva ansatte og elever kaster, så kan vi nesten ikke tørre å tenke tanken på hvor mye mat kjøkkenet må kaste av mat som er til overs. Eller hvor mange tonn med mat som årlig blir kastet i Norge når store deler av verden lever under sultegrensen.

Faglærer Ragnhild Melgård uttaler følgende: «I prosjektet har elevene også lært om hvor mye mat som blir kastet på landsbasis, hvordan mengden mat som blir kastet har økt markant de siste årene. De har sett på hva som skjer med matavfallet, og også lært at matavfall kan være en ressurs hvis det omdannes til biogass eller gjødsel. Dette er også sett i en større sammenheng hvor tema som matsikkerhet, ressursbruk, overflod og bærekraftig forvaltning har vært berørt» 

Noen spørsmål vi ansatte og elever på Val kan stille oss. «Må jeg alltid ha tre rundstykker nå med en gang?». «Hvor sulten er jeg egentlig?».

Så gjenstår det å se om vi på Val klarer å forbedre oss på dette.

Fortsettelse følger…