Fortjenestemedaljen til Petter Stevik

Medaljen for lang og tro tjeneste er innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.
Petter S. har vært ansatt ved skolen siden 1986. Før det var han her i flere år som elev. Under lunsjen på torsdag før skolestart fikk han utdelt medaljen som et synlig tegn og takk for lang og tro tjeneste på skolen.
Petter har hatt allsidige oppgaver på skolen. Han startet i pukkverket og har siden jobbet med akva, gården, eiendom og som lærer og rådgiver. Det er bare kjøkkenet som står igjen før han har vært over alt på skolen. Petter ble selvsagt straks invitert til å jobbe der også.
Petter er en av de som minner oss om at vi står i en lang tradisjon på skolen. Det er mange som har jobbet hardt og ofret mye for at skolen kunne komme dit den er i dag. Vi må forvalte det slik at skolen kan bli en god plass også for de som kommer etter oss, til beste for elevene og for misjonens sak.