Ledig stilling driftsleder

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en privat skole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 125 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Vi har fordypning i akvakultur, hest og landbruk. Elevene kan også få studiekompetanse ved å gå på skolen. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon. Skolen har ca 45 bygninger av ulike slag, med tilhørende utstyr. Det er også et stort uteareal som hører med. Det er ca tre stillinger i eiendomsavdelingen. I tillegg leies det inn en del tjenester.
Vi søker nå etter:
Driftsleder eiendom

Driftslederen organiserer og leder arbeidet i avdeling eiendom. Til det hører ansvar for personal, budsjett, HMS, internkontroll, innkjøp, vedlikeholdsarbeid, og øvrig arbeid rundt forvaltningen av skolens bygg og anlegg. I tillegg har driftsleder ansvar for avtaler med eksterne samarbeidsparter. Den største delen av arbeidstiden vil trolig gå med til praktisk arbeid i avdelingen, men det vil kunne variere. Stillingen er en del av skolens ledelse.

Vi søker en person som har fagbrev eller høyere utdanning innen et av de mest aktuelle fagene. Det vil si elektriker, tømrer, rørlegger, mekaniker eller lignende aktuelle områder. Gode samarbeidsevner, ordenssans og oversikt er viktig. Grunnleggende dataferdigheter er nødvendig. Erfaring, samt forståelse for oppgavene og skolens helhet er positivt. Ledererfaring er en fordel, men ingen betingelse.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.
Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse og lønn etter avtale.
Søknadsfrist er snarest.

Kontaktperson for stillingen er rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075 eller kaasebo@val.vgs.no.
Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid eller til: post@val.vgs.no