Ledig stilling – Mekaniker

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en privat skole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 125 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Vi har fordypning i akvakultur, hest og landbruk. Elevene kan også få generell eller spesiell studiekompetanse ved å gå på skolen. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Vi har Vg2 og Vg3 landbruk, samt fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.
  • Gras- og kornproduksjon på ca 750 daa.
  • Våre husdyrproduksjoner er kjøtt-/melkeproduksjon, kombinert svineproduksjon og sau.
  • Det er ca åtte personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i landbruk ved skolen.
  • Voksenopplæringstilbud i landbruk 

Mekaniker

Arbeidet innebærer ansvar for vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr. Det er i hovedsak traktorer og landbruksmaskiner, anleggsmaskiner, biler, utstyr i fjøs, med mer. Den som tilsettes har ansvaret for skolens verksted. Administrativt ansvar rundt dette er en del av jobben. Den som tilsettes må være med og legge til rette for undervisning. Den som tilsettes må også ta noe del i øvrig arbeid på gården når det er behov for det, herunder noe onne- og helgearbeid. Stillingen hører til under avdeling landbruk.

Vi søker noen som har allsidig erfaring med maskiner og vedlikehold. Det er ønskelig at de som søker har fagbrev i landbruksmekanikk eller annen mekanisk utdannelse. Høyrere utdanning er en styrke. Andre kvalifikasjoner er også interessante.

Selvstendighet, orden og samarbeidsevner er viktig. Den som tilsettes må jobbe i nært samarbeid med de andre på avdelingen og ellers på skolen. Det må regnes med noe sosialpedagogisk arbeid.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjons­samband som eier skolen. Den som ansettes bør dele skolens kristne livssyn og kunne fremme formålet. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Søknadsfrist er 10.mai.

Tiltredelse 1. august eller etter avtale.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverk.
Skolen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Knut Aarsland,
tlf 901 05 095 eller e-post kaarsland@val.vgs.no Se ellers www.val.vgs.no

Søknad sendes til post@val.vgs.no eller Val videregående skole, 7970 Kolvereid.