Ledig stilling – Norsk

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en privat skole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 120 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Vi har fordypning i akvakultur, hest og landbruk. Elevene kan også få generell eller spesiell studiekompetanse ved å gå på skolen. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.
Vi søker nå etter:
Lærer i norsk i inntil 100 % stilling

For den ledige stillingen er det aktuelt med norskundervisning for alle tre trinn på skolen. Dersom norskfaget ikke fyller helt opp til 100 %, så kan det legges til rette med andre fag eller oppgaver til en 100 % stilling.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjons­samband som eier skolen. Den som ansettes bør dele skolens kristne livssyn og kunne fremme formålet. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Privatskulelova § 4-3.

Søknadsfrist er 15. mars.

Tiltredelse til skolestart 2015.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk for lærere. Det må regnes med noe sosialpedagogisk arbeid i skolens internat.
Skolen kan stille bolig til disposisjon.

For nærmere informasjon om stillingene tar du kontakt med inspektør Svanhild Øpstad.
Tlf 74 38 90 00/ 906 82 936 eller e-post sopstad@val.vgs.no