Lærer i engelsk i 40 % – vikariat

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en privat skole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 125 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Vi har fordypning i akvakultur, hest og landbruk. Elevene kan også få generell eller spesiell studiekompetanse ved å gå på skolen. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon. 

Vi søker nå etter:

Lærer i engelsk i 40 % stilling – vikariat

Siden en av våre lærere skal ta videre utdanning, så søker vi nå etter vikar i engelsk for skoleåret 2016-2017. Stillingen gjelder engelskundervisning for Vg1 og Vg2. Stillingen kan eventuelt kombineres med andre stillinger/oppgaver til å utgjøre inntil en 100 % stilling.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes bør dele skolens kristne livssyn og kunne fremme formålet. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Søknadsfrist er 5. mai. 

Tiltredelse til skolestart 2016. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk for lærere. Det må regnes med noe sosialpedagogisk arbeid i skolens internat. Skolen kan eventuelt stille bolig til disposisjon.

For nærmere informasjon om stillingene tar du kontakt med inspektør Svanhild Øpstad. Tlf 74 38 90 00/ 906 82 936 eller e-post sopstad@val.vgs.no