På algetur til Trondheim

Elevene som har valgt marine arter som fordypning var sist uke på tur til Trondheim. Her var de to dager og jobba hos Seaweed Energy Solutions. Dette er et firma som driver med makroalgedyrking, både med sporedyrking på land og med påvekstanlegg i sjøen. «Klekkeriet» har de i Trondheim, så det var landdelen av produksjonen som var i fokus denne uka. Elevene fikk være med på hele prosessen rundt sporedyrking, fra klargjøring av morplantene til påsåing på dyrkingstauene. De fikk også være med og «røkte» anlegget, det vil si ting som montering av nye dyrkingskar, montering av dyrkingsrammer, rengjøring av kar med morplanter og fortynning av sporekulturer. Planen videre er at de tauene som elevene klargjorde skal settes ut i algeanlegget på Val i starten av mars, da er sporene blitt ca 1 cm store. Går det som en tenker videre vil Sukkertareplantene være bortimot en meter lange når det nærmer seg skoleslutt i juni. Elevene vil følge opp vekstutviklingen i sjøen, og skal foreta flere serier med målinger som skal danne grunnlaget for nye utsett av planter senere.