Ledig stilling – Lærer i akvakultur

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en privat skole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 125 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor akvakultur:

  • Vi har Vg2 akvakultur og fordypning i akvakultur på Vg1 naturbruk.
  • Matfiskproduksjon av laks ved skolens eget oppdrettsanlegg som fungerer som opplæringsarena for egne elever.
  • Forsøksvirksomhet og deltakelse i prosjekter innenfor det akvakulturfaglige området i samarbeid med andre aktører.
  • Nært samarbeid med oppdrettsnæringen i regionen. Utvekslingsprogram for elever til Irland.
  • Det er ca seks personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor akvakultur ved skolen.

Vi søker nå etter:

Lærer i akvakultur

Stillingen er et vikariat i 100 %. Det vil kunne være mulighet for fast tilsettelse.

Oppgaven er undervisning i akvakulturfaget. Det er aktuelt både med klasseromsundervisning og praktiske øvelser ute på skolens anlegg. Arbeidet skjer i samarbeid med de andre lærerne, driftspersonalet og skolens øvrige personale.

Når vi fordeler arbeidsoppgavene ønsker vi å legge til rette for at alle får brukt sine evner og interesser best mulig innen akvaseksjonen, derfor forsøker vi å tilpasse stillingene til den enkeltes bakgrunn.

Vi søker en person med god akvakulturfaglig bakgrunn. Primært ønsker vi at du har høyere utdanning innen akvakultur på bachelor eller masternivå. Kandidater med fagbrev og praksis fra næringen er også aktuelle. Praktisk forståelse for arbeidet i næringen er viktig.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår etter avtaleverk og kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er 15. mars.
Tiltredelse 1. august 2016, eller etter nærmere avtale.
Kontaktperson for stillingen er inspektør Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936/sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller: post@val.vgs.no