Ledig stilling – Internatassistent

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en privat skole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 125 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Vi har fordypning i akvakultur, hest og landbruk. Elevene kan også få studiekompetanse ved å gå på skolen. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Det er 117 plasser i internatet, fordelt på 14 fløyer. Internatelevene kan bo på skolen hele året, med unntak av de lange feriene høst, jul, vinter og påske. Kjøkkenet lager alle måltidene til elevene.

Vi søker nå etter:

Internatassistent i 60 % 

Internatassistent er, sammen med kjøkken- og internatleder, ansvarlig for den daglige driften i skolens internat. Av arbeidsoppgaver kan vi nevne: Forberedelser til innflytning ved skolestart og utflytning ved skoleslutt. Videre ta del i oppfølging av elevenes fellesoppgaver på internatet, rapportering til kjøkken og vaktmester i forbindelse med helger og ferier, oppfølging av syke elever, kontakt med foresatte og tilrettelegging for gjester. Internatassistent er tilsyn i internatet to ettermiddager/kvelder i uka, og har ansvar for systematisk oppfølging av elevene. Internatassistent er med i skolens sosial-pedagogiske team.

Stillingen kan kombineres med andre oppgaver ved skolen til en 100 % stilling.

Arbeidstiden følger i hovedsak skoleåret.

Vi søker en person som fungerer og trives godt sammen med ungdom. Utdanning innen området er positivt og erfaring fra internatskole er et fortrinn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Skolen kan være behjelpelig med bolig. Tiltredelse 1. august. Lønn etter avtaleverk. Søknadsfrist er 15. mars. Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Jofrid Sørbø på tlf 991 57 469 eller jsorbo@val.vgs.no.

Søknad sendes: Val videregående skole, 7970 Kolvereid eller til: post@val.vgs.no