Ledig stilling – Fagarbeider på gården

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en privat skole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 125 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Vi har Vg2 og Vg3 landbruk, samt fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.
  • Gras- og kornproduksjon på ca 750 daa.
  • Våre husdyrproduksjoner er kjøtt-/melkeproduksjon, kombinert svineproduksjon og sau.
  • Skolen har nytt fjøs for storfe og sau.
  • Det er ca åtte personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i landbruk ved skolen.
  • Voksenopplæringstilbud i landbruk

Vi søker nå etter:

Fagarbeider på gården

Stillingen er en fast 100 % stilling.

Den som tilsettes er en del av landbruksteamet, som sammen må løse oppgavene på gården. I utgangspunktet er det allsidige arbeidsoppgaver, med vekt på arbeid i jordbruket. Fjøsavløsning er en viktig del av arbeidet. Videre må den som får stillingen være med og legge til rette for undervisning og ha med seg elever som en del av arbeidet. Undervisning innen landbruksfag kan også være aktuelt. Oppgavene vil ellers kunne variere noe med kvalifikasjoner og interesser.

Vi søker en kandidat som har erfaring og interesse for landbruk. Du har minst agronomutdannelse, gjerne høyere landbruksutdannelse. Annen kompetanse er også interessant. Erfaring med fjøsstell og maskinbruk er en forutsetning. Det samme er førerkort for traktor. Det er også ønskelig med maskin- og truckførerbevis.

Selvstendighet, samarbeidsevner og ordenssans er viktig. Den som tilsettes må jobbe i nært samarbeid med de andre på avdelingen og ellers på skolen. Det må regnes med noe sosialpedagogisk arbeid.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjons­samband som eier skolen. Den som ansettes bør dele skolens kristne livssyn og kunne fremme formålet. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Søknadsfrist er 15. mars.
Tiltredelse snarest eller etter avtale.
Lønn og arbeidsvilkår etter regulativ.
Skolen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Knut Aarsland, tlf 901 05 095, eller kaarsland@val.vgs.no.

Søknad sendes til Val videregående skole, 7970 Kolvereid eller på e-post til post@val.vgs.no.
Se ellers www.val.vgs.no for informasjon om stillinger ved skolen.