Bøndene blir både klokere og yngre

Bønder i Ytre Namdal kommer til å bli enda flinkere og dyktigere matprodusenter de neste ti årene. Merkelig nok blir de samtidig yngre…

Den viktige landbruksnæringen i Ytre Namdal vil i løpet av en 5-10 årsperiode stå midt inne i et stort generasjonsskifte. Gjennomsnittsalderen på driverne av de rundt 200 gårdene i Nærøy, Vikna og Leka passerer nå 50 år. Samtidig er bøndene viktige aktører for å nå matregionens mål om å doble matproduksjonen fram mot 2025.

Kunnskap rekrutterer

– Om regionen skal være rustet til å takle dette generasjonsskiftet, må kompetanse og rekruttering ha et særskilt fokus i årene fremover, sier Anita Marø, leder av Nærøy Bondelag.

Norges Bondelag har bedt regjeringa innføre kompetansekrav for norske bønder. Profesjonalitet i matproduksjonen gir forbrukeren fortsatt garanti for at norsk mat er trygg mat.

– Kunnskap gir også en tryggere arbeidshverdag for bonden. Dessuten bidrar profesjonelle bønder til bedre omdømme og styrket rekruttering til næringa, mener Marø, som er glad for at Val videregående skole og Mære landbruksskole nå tilbyr voksenopplæringskurs i naturbruk.

Fullverdig fagutdanning mens du jobber

I løpet av to år, vil kursdeltakerne ha kompetanse tilsvarende agronom eller gartner. Kurset passer for en bred målgruppe, fra de som har landbruk og gartnerinæring som interesse til de som driver gård eller har planer om å overta gård.

– Kurset gir deg muligheten til å ta en fullverdig fagutdanning lokalt i Ytre Namdal, og samtidig være i jobb. Storparten av undervisninga foregår på kveldstid, med en fast undervisningskveld i uka. Det er også mulig å følge undervisninga via internett hjemmefra, forteller daglig leder Kristine Fagerland ved Val FoU AS.

Søknadsfrist 1. mars

Voksne som har grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående, har etter søknad rett til gratis videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Voksne som har gjennomført videregående opplæring tidligere, kan også søke.

Kurset starter opp i slutten av september.

Frist for å søke, er 1. mars.

Søknadsskjema finner du på val.vgs.no.

For mer informasjon, kontakt:

Kristine Fagerland

Mob. 924 26 020

Anita Marø

Mob. 922 26 953