Ønsker du å bli agronom eller gartner? Nytt tilbud om voksenopplæring i Ytre Namdal

Val vgs og Mære landbruksskole har inngått et samarbeid om å tilby voksenopplæringskurs i naturbruk. Første året er grunnleggende for både gartner- og agronomutdanning, mens andre året gis det spesialisering innen de to fagområdene. Man vil etter endt toårig løp ha kompetanse tilsvarende agronom eller gartner.

Storparten av undervisninga vil foregå på kveldstid, med en fast undervisningskveld pr uke. I tillegg blir det noen heldager med bl.a. gartner- eller landbrukspraksis. Praksisen vil være på Val. Undervisninga vil foregå delvis via direkteoverføring på nett.  Det er også mulig å følge undervisninga via internett hjemmefra.

Voksne som har grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til gratis videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Voksne som har gjennomført videregående opplæring tidligere kan også søke.

Det tas forbehold om finansiering av kurstilbudene før igangsetting.

Kursstart i slutten av september.

Søknadsskjema sendes: Mære landbruksskole, Mærevegen 163, 7710 Sparbu

Søknadsfrist:                      1. mars 2016.

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjena voksenopplæring

Klikk her for mer informasjon om Vg2 landbruk og gartnernæring