I full sving med våronna

Forrige uke ble timeplan og klasserom byttet med værvarsel og Val gård for Vg3 agronom. Klassen fikk i oppgave å drive gården ei uke hvor hovedoppgavene var våronn, lamming og beiteslipp. Gårdspersonalet ble satt til side og elevene valgte seg en egen driftsleder, fjøsmester og HMS-ansvarlig. Flott vær og god stå-på-vilje gjorde at mesteparten av de ca. 170 daa som skal pløyes ble gjødslet og pløyd.

Lammingen ble også nesten ferdig og sauene ble sluppet ut på beite! Nå ligger jorda og venter på tørk før resten av våronna kan fortsette under god ledelse av agronomklassen.