Praksis i Nederland

En livlig gjeng fra Val reiste ned til Holland på praksis den 15.03. Det var 6 hesteelever og 7 agronomer. Praksisoppholdet er gjennom et EU-prosjekt som heter Leonardo da Vinci. Det skal styrke kompetansen mellom EU-land og EU/Norge i forhold til matproduksjon og effektivisering. I den forbindelse reiste vi nedover på praksis i 14 dager. Det er elevene med på de daglige rutinene på gård og stall. De lærer om management og hvordan en kan øke verdi på gård/ hest i forhold til å holde kostnader nede. Elevene har vært på melkebruk med 100-350 kyr, geitegårder med 1-1,2 millioner kg melk i kvote og 400 vinterfôra sau og kjøttprøduksjon på belgisk blå. Hestejentene har vært på sprang/ terapistall, friserstaller og import-og eksportstaller.

Landbrukselevene har hatt fagdag på Norwind collage, der temaet var management og antibiotika. Vi var også og så på vannbøffelproduksjon denne dagen.

Hestejentene var også på fagdag ved skolen og lærte om hjerte- og hjertesykdommer og var et stutteri med 700-800 hester.