En formiddag på Bindalssmolt AS

Teori og praksis henger nøye sammen. For å skjønne enda bedre det man leser og det lærerne underviser, er det flott å få reise på bedriftsbesøk av og til. I dag var Vg2 Akva på besøk på Bindalssmolt AS. Det er et topp moderne settefiskanlegg som er lokalisert på Svaberget i Bindal kommune. Der produserer de om lag 2,5 millioner smolt årlig. All produksjon skjer innendørs. Nytt klekkeri ble bygd i 2007.

Vi fikk først en innføring i settefiskanlegget og produksjonen. Deretter fikk vi en god og grundig omvisning. Elevene på Vg2 har for tiden et stort prosjekt som går på settefiskanlegg, så de var godt fornøyde og fikk fylt på med mer kunnskap i løpet av de timene vi var på Bindalssmolt AS.