Åpningsmarkering nytt fjøs

Nytt fjøs 2014 nett

Denne høsten har vi som kjent vi tatt i bruk nytt gårdstun med fjøs for sau og storfe.

Vi ønsker å markere dette med å invitere dere til Val fredag den 5. desember. Vi vil da gjerne samle bidragsytere i prosjektet, bønder, organisasjoner, politikere, samarbeidsparter, landbrukselever, ansatte, eier og andre interesserte.

Program:
11.15:  Omvisning og orientering i fjøset.
12.15: Lunsj
13.00: Samling i auditoriet i skolebygget med orientering om byggearbeidet med mer.
Prosjektleder Vegar Brenne, NLR, om prosjektet og om nybygg generelt.
Andre hilsener.

Avslutning senest for å rekke ferja fra Hofles kl 15.20.
For de som ønsker god tid, så blir det åpent i fjøset fra kl 10.00.

Velkommen!
Hilsen oss på Val