Innflytting i det nye fjøset

Nytt fjøs nett 5

Tirsdag 14. oktober flytta kyrne inn i det nye fjøset. Utover denne og neste uke kommer de andre dyrene etter. Kalver, kviger, okser og sauer. Kyrne (og de ansatte i fjøset) læres nå opp til å bruke melkeroboten, noe som er en hel prosess for de som er vant med båsfjøs.

Det er nå ett år siden grunnarbeidene startet opp. Vi er takknemlige for gode arbeidsforhold hele tiden, slik at arbeidet har kunnet gå etter planen. Enda står det noe arbeid igjen før alt er ferdig med fjøset.

Fjøset har en grunnflate på 2150 kvadratmeter. Det er plass til i overkant av 170 storfe og 60-70 sauer. Fôringen skjer etter hvert med en robot som laster og deler ut fôret på egen hånd. Vi må bare passe på at det er fôr tilgjengelig for opplasting. I tillegg til fjøset har vi også fått bygget to plansiloer og en gjødseltank på den nye tomten.

Vi er takknemlige for nybygget og tror at det nye fjøset skal hjelpe oss til å kunne tilby enda bedre og oppdatert undervisning. Vi håper at det blir til inspirasjon for både elever og ansatte.

NRK Midtnytt var blant de som besøkte oss innflytningsdagen, og som laga en flott reportasje som både ble sendt på distriktsnyhetene og på dagsrevyen 21 samme dag. Linken til hele innslaget på NRK Midtnytt.

Følg linken til innslaget NRK Dagsrevyen (se fra 13.54 i sendingen)

 

Nytt fjøs nett 9

Kjartan Åsebø,

rektor