En dag i fjæra

En dag på Akva kan bestå av mye forskjellig, det kan omhandle alt fra blåskjell til laks. I dag har elevene blant annet hatt faget Marine arter, de har vært ute i fjæra og lært om ulike typer makroalger (som på godt norsk er tang og tare), og hvordan en kan skille de fra hverandre, og klassifisere dem. Dette er veldig gøy og utrolig lærerikt, da alger er en viktig del av framtiden vår!