Besøk fra Nederland og Frankrike 22.-26. september

Forrige uke hadde vi besøk av 17 elever og 6 lærere fra to landbruksskoler i Nederland og Frankrike. Besøket er del av et EU-finansiert prosjekt mellom de tre landene. I vår var våre elever i Frankrike, og denne gangen gikk turen altså til Norge og Val. Det er ulike tema for besøkene. Landbruk i grisgrendte strøk og hvilke utfordringer som ligger i det å drive landbruk i relativt liten skala var tema for Norges-besøket. Målet med prosjektet er å utveksle kunnskap og erfaringer, og knytte kontakter på ters av landegrensene.

I løpet av uka var vi innom mange ulike plasser. Gårdsbesøk og innerøysodd på Innerøy, kystemuseet Norveg, vindmølleparken på Ytre Vikna, villsaugård, Torghatten, havbrukssenteret, ulike gårdsbesøk og tur ut til oppdrettsanlegget på Val. Ett av høydepunktene for mange var å få fiske.

Ytre Namdal fikk vist seg fra sin beste side værmessig og dette gav en flott ramme for besøket. Både lærere og elever viste stort engasjement og interesse under de ulike besøkene vi var på. Det ble utallige spørsmål å svare på for flere av bøndene vi var innom. Her ble det nok utvekslet kunnskap og erfaringer i stor stil, til inspirasjon for både besøket, oss som vertskap og bøndene vi var innom.

Både elevene og lærerne var veldig imponert over skolen vår, og den trygge og gode atmosfæren her. Spesielt imponert var de av det nye fjøset og over at elevene kan utføre mye av praksisen her på skolen. I de andre landene må elevene dra ut til bedrifter i praksis da skolene er lokalisert i bysentrum. Besøket satte stor pris på å få spise flere av måltidene sammen med oss. Supert var det at mange av elevene tok dem med seg i fjøset, på guidet tur på skolen og tur i skogen. Det satte de pris på!