Bonde fra Jæren med glimt i øyet

Dette skoleåret har vi hatt gleden av å ha en trivelig jærbu i personalet. Han har ikke bodd på Val, men har hatt fire turer opp hit, to uker om gangen.

Olav Harbo er 69 år og kommer fra Kleppe på Jæren i Rogaland. Han er pensjonist, men har mange spennende og forskjellige jobberfaringer bak seg. Han studerte på Ås der han tok fag innenfor plantedyrking og plantekultur. Senere har han undervist 13 år i vinterlandbruksskolen, som er en jordbruksskole for etablerte bønder. Han har vært 15 år i Jæren forsøksring og driftsleder på Særheim forskningsstasjon i 5 år.

Olav hadde vært på Val en gang før han kom hit i høst. Det var på et møte i forsøksringen. Han har alltid visst om skolen, men ikke hatt noe nært forhold til den. Men internatskole er på ingen måte ukjent for Olav. Han har nemlig selv gått på Tomb videregående skole, en skole i Østfold som er lik Val. Der gikk han ett år for å få agronomtittelen. Han forteller om et fantastisk år både sosialt og faglig. Han satt også stor pris på å treffe folk fra andre deler av landet og kunne stifte nye bekjentskaper. Han syntes også det var spennende å se hvordan jordbruket blir drevet på forskjellige måter.

Olav har fått et godt inntrykk av Val, og har hatt fine uker her. Han setter stor pris på den faglige interessen som ungdommene viser. Han synes selv at det ikke er noe kjekkere enn elever som vil faget, noe han føler han har fått bekreftelse på. For det meste har Olav hatt teoriundervisning, men han har også fått vært aktivt med i våronna. Elevene skryter av Olav og sier han er en flink lærer som bryr seg om elevene. Da han skulle reise, gav noen av elevene han utmerkelsen «den mest kunnskapsrike læreren de hadde hatt», noe han må ta til seg! Da jeg spurte hvordan det var å komme inn i kollegagjengen på Val, har han bare gode ting å si om dette. Han ser på personalet som svært fleksible og med en stor vilje til å trø til der det er behov.

Videre ba jeg Olav si noe om hvilke forventninger han hadde til jordbruket i Nord-Trøndelag. Han har selv drevet en gård og jeg regnet derfor med at han hadde noen tanker rundt dette. Olav forteller at han hadde en forestilling om at det var mer småskala i jordbruket her oppe. Dette stemte på mange måter ikke. Han sier at det er mange likheter mellom jordbruket her og på Jæren, og han har sett mange store bruk og jorder her. Mange bruk er veldrevne og det er store enheter drevet av bønder som har vilje til å drive. Han mener at et sånt pågangsmot som man finner her oppe, gir en situasjon at mange ønsker å få en agronomutdanning. Han ser at dette faget står sterkt her i området, til forskjell fra flere andre steder. Dette er helt klart noe Val må se positivt på.

Vi takker Olav for tida her på Val for denne gang, og ønsker han hjertelig velkommen tilbake ved senere anledninger!